ARCHIWUM EMISJI POWYŻEJ LIMITU

Emitent

Nazwa obligacji

Pobierz dokument

Zmiany w ramach emisji

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (CZK)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

Ważny do 13 października 2022

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

Dodano dodatkowe kraje, w których odbywa się oferta publiczna (strona 16).

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (CZK)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

Ważny do 13 października 2022 r.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

Dodano dodatkowe kraje, w których odbywa się oferta publiczna (strona 16).

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 2/22/3 (CZK)